Leiebetingelser for Sangerheimen

 1. Leietaker låser selv av lokalene i leieperioden.

 2. Røyking i lokalene er ikke tillatt.

 3. Maks. antall personer i salen: 80, pluss 40 i peisestua. Ved fritt gulv uten møbler kan salen ha 185 personer.

 4. Levende lys settes i lysestaker på bord i god avstand fra brennbart materiale og brennes kun i rom med folk til stede. Leietaker må gjøre seg kjent med branninstruks, rømningsveier, plassering av slukningsutstyr og alarmanlegg.

 5. Parkeringsplasser ved huset er begrenset. Parkering ellers skal skje på offentlig parkeringsplasser som finnes 5 -10 minutter fra Sangerheimen.

 6. Leietaker må selv sørge for å innhente tillatelse til alkoholservering dersom det er behov for dette.

 7. Leietaker er selv ansvarlig for sine gjester innendørs og utendørs og for at uvedkommende ikke kommer inn i lokalet.

 8. Av hensyn til våre naboer må all støy utendørs unngås. Dansemusikken må dempe lydnivået etter kl.23:00 og avsluttes seinest kl.02:00.

 9. Bortkommet eller ødelagt materiell, tilbehør og inventar må erstattes.

 10. Etter avsluttet arrangement er leietaker ansvarlig for at:

  1. Lokalene er ryddet og feiet. Bord og stoler settes på plass der de stod ved overtakelse.

  2. Søppel legges i svarte plastsekker.

  3. Kjøkkenservice og bestikk vaskes opp og settes på plass i skuffer og skap. Se instruks for bruk av oppvaskmaskinen.

  4. Alle lys er slukket, samtlige vinduer og dører lukket og låst.

  5. All rydding må være ferdig innen kl.14:00 dagen etter utleie.

 11. Nøkkel utleveres ved fremvisning av signert avtale.

 12. Nøkkel leveres tilbake etter leieforholdets utløp etter befaring med utleier.

 13. Eventuelle feil, mangler eller klager må behandles skriftlig i forbindelse med befaring.

 14. Leietaker står ansvarlig for overholdelse av alle betingelsene og aksepterer disse ved  signert avtale.

 15. Møteplass ved brann er GRUSPARKERINGEN. 

Leiepriser