Aktiviteter 1. halvår 2020

10.02              Årsmøte kl. 18.00.

24.02              Torskeaften - etter øvelse som starter kl 18.00.

28.03              Konsert med Visekoret i Sangerheimen.

17.04              Kortreff i Sangerheimen.

17.05              Tradisjonell deltagelse på Grunnlovsdagen.

08.06              Årsavslutning hos Eivind.