Alle forespørsler angående leie rettes til Huskomiteen på tlf.nr.: 966 23 504.

Leiebetingelser finner du her

 

Leiepris for Sangerheimen

(Gjelder fra 1. mai 2019)

Sal m/peisestue og kjøkken   kr. 2.950.

Sal m/kjøkken                           kr. 1.950.

Peisestue m/kjøkken               kr.    950.

 

Vask er inkludert i leiebeløpet.