Foreningens styre for 2019

 • Verv - navn

  Leder - Geir Hagen
  Nestleder - ikke valgt
  Sekretær - Olaf Moen
  Kasserer - Tor Wilhelmsen
  Styremedlem - Finn Smedstad

 • E-post

  leder@notoddensang.no
  nestleder@notoddensang.no
  sekretar@notoddensang.no

 • Telefon

  901 10 366

  908 88 836
  480 09 230
  984 20 293