Vi synger mange typer av musikk som spenner over et stort register og har våre faste tradisjoner med nasjonale anger (17 mai) og kirkemusikk (til Jul). Sjømannsviser til festivaler, hovedsakelig norske, svenske eller engelske tekster. Med ny dirigent har vi fått en ny giv i repertoarvalg, på øvelseskveldene og i fremføring av sangene.

Vårt motto i over 100 år har vært og er: «Et syngende folk er et lykkelig folk». I vårt kor har vi medlemmer som synger og som deltar i fellesskapet ut ifra at de føler dette gir livskvalitet.

Vi har i dag medlemmer som har sunget i koret fra 1943, 1948, 1957 og fremover.
 Det handler om å invitere alle til sangglede, fellesskap med gode opplevelser og musikalske utvikling. For den enkelte, men også for det lokalsamfunnet vi til daglig lever i.