Vi synger mange typer av musikk som spenner over et stort register og har våre faste tradisjoner med nasjonale sanger (17 mai) og kirkemusikk. Koret har i en årrekke arrangert egne julekonserter i Notodden kirke.

Vi deltar på festivaler med hovedsakelig norske, svenske eller engelske sanger og tekster. Med ny dirigent er vi nå i gang med forberedelser til årets julekonsert i Notodden kirke.

Vårt motto i over 100 år har vært og er: «Et syngende folk er et lykkelig folk». I vårt kor har vi medlemmer som synger og som deltar i fellesskapet ut ifra at de føler dette gir livskvalitet.

Det handler om å invitere alle til sangglede, fellesskap med gode opplevelser og musikalsk utvikling til glede for den enkelte, men også for det lokalsamfunnet vi er en del av.

Repertoar