Om fremtiden

Ingen vet hva fremtiden bringer. Men et er sikkert - fremtiden blir ikke som tiden var før. Det er nå populært å snakke om å tenke innovativt - være nytenkende. Men koret trenger flere og yngre sangere!

Det er en kjensgjerning at mannsstemmer med alderen blir dypere. Med andre ord det blir stadig flere basser og færre tenorer. Derfor er behovet nå størst for yngre stemmer særlig i 1. tenor.  Men sanger hos oss kan du bli om du synger lavt eller høyt.

Og nye, friske stemmer er inspirerende for både dirigenten og koret! Hvis du liker å synge bør absolutt kontakte oss!

 

Lenker til:

Dirigenten vår

Om typer musikk

Foreningens styre

Sangerne våre

Aktivitetskalender