• Foreløpig repertoar

  Oppsang
  Skomværsvalsen
  Rallarvise
  Snurrevadshanty
  Gå til onkel
  Et sangkor i livet
  April
  Vals i Valparaiso
  Just a gigolo

  (Oppdateres løpende)