Kulturens bærere: Helt siden stiftelsen har koret sunget hver eneste 17. mai, bortsett fra krigsårene. Koret deltar med sang på Torvet ved minnestunden over de falne fra siste verdenskrig. Mannsangen stiller i Borgertoget på ettermiddagen og foreningen har stått som arrangør av 17. maifeiringen en rekke ganger. Sist gang i 2012.

Koret har også reist mye utenlands og innenlands gjennom årene. Det kan her nevnes Danmark, England, USA, Finland, Wales, Polen, Tyskland, Sverige og seinest i 2009 til Ungarn hvor koret holdt konserter. 
Koret har hatt tradisjon for å holde konserter hvert år, både i Notodden og andre steder og flere sangerstevner på både riks- og regionnivå. 


Fra 1950 og 1960-tallet husker mange Mannsangrevyene med treffende karakteristikker av spesielle begivenheter i Notodden-samfunnet. Hvem husker ikke Bjørn Østdahl, Leif Hvål, »Kvikkern», Olaf Røtvold, »Toffen «, «Arnebass», Kristen Arnesen, Frank Larsen, Jan Svarstad, Sven Ørting og Sigurd Svendsen.  I dag er det Heilt Nils som spiller denne rollen.

Odd Jakob Unhammer.

(Bilde)

Relieff av O.J. Unhammer, henger i dag

i kirkeparken, ved Notodden kirke.

(foto: notodden.no)

Den mest markante lederen, inspiratoren, organisten, pianisten, komponisten, dirigenten og ikke minst arrangøren av de aller fleste verkene vi har fremført, var Odd Jakob. Vi sa nemlig alltid Odd Jakob. Det holdt med fornavnet. Alle i Notodden visste hvem han var og vi sangerne visste hvilken kapasitet vi hadde i vår midte. Samtidig var han en personlig venn, en du kunne stole på. Odd Jakob var dette midtpunktet gjennom 50 år. Odd Jakob fikk Notodden kommunes kulturpris i 1999 for sin eminente innsats for Notoddens musikkliv og kulturliv generelt. I 2009 ble det avduket et relieff i kirkeparken over Odd Jakob Unhammer. Her blir han minnet sammen med flere andre store lokale kulturbærere.


I 2009 feiret Mannssangen sitt 100 års jubileum med tur til Budapest. Koret holdt 2 konserter der i tillegg til egen jubileumskonsert i Notodden Teater høsten 2009.

I anledning av at foreningen var var 110 år i 2019 arrangerte koret en konsert i Telemarksgalleriet med tema Erik Bye. Da hadde vi gleden av å ha med oss Lars Klevstrand og vår egen Sigmund Groven som sammen med koret bidro til at det ble en meget vellykket konsert.