Om oss i dag

i dag er vi 23 aktive sangere. Koret har over lengre tid vært kjent for å holde et godt musikalsk nivå. Dette takket være en musikalsk ledelse med høy kvalitet. Utfordringen fremover blir å ivareta dette og videreutvikle koret inn i fremtiden. På sett og vis er vi nå i en brytningstid hvor mye kan skje musikalsk, satt litt på spissen. 
Men vi skal likevel ivareta våre tradisjoner og historie, men ikke slik at vi skal føle oss hemmet av det.